Poem logo
Poem logo

sài lang man dã

Tác giả: VUHUNGVIET & SAUMIETVUON
SÀI LANG MAN DÃ

Tru tréo ầm vang giữa quạnh mông

Sài lang một lũ thú hoang ngông

Gian tà thủ đoạn loài man dã

Hiểm ác mưu sâu giống nạ giòng

Cứ tưởng lộn lèo đen đổi trắng

Nào ngờ lòi mặt mốc tô hồng

Ác lai ác báo là thiên luật

Lịch sử sẽ phân tội với công.
SMV.

SÀI LANG MAN DÃ
Giang sang một dải rộng mênh mông.
Ăn ở không lành một lũ ngông.
Lừa lọc gian manh quên cả gốc.
Điêu ngoa xảo trá bỏ luôn giòng.
Ác tâm thủ đoạn den thay trắng
Xấu miệng âm mưu tím bảo hồng.
Cướp của giết người đâu dể sống.
Thân đầy tội lỗi kể chi công.
VH.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm