Poem logo
Poem logo

cái lưỡi

Tác giả: VH. Và BÈ BẠN
CÁI LƯỠI.

Trời sinh cái lưởi khó mà tường.
Chỉ thịt không xương chuyện bất thường.
Lắc léo ,lọc lừa muôn vạn nẻo
Dối gian mưu mẹo đủ trăm đường.
Người đời trông thấy đâm phát ghét.
Thiên hạ nhìn vào lại chán chường.
Ăn nói quàng xuyên ai cũng chửi.
Làm sao biết trước để đo lường.
VH.

Y ĐỀ (GM Họa).

Cái lưỡi xôn xao thật khó lường.
Lời gian tiếng đối lại bất thường.
Khi thương nói ngọt ngào không chán.
Lúc ghét lời cay thấy bải bương..
Bởi lưỡi không xương nên lắc léo.
Vì lòng mẹo lợi phải muôn đường.
So tâm ngẫm nghĩ nên soi xét.
Thật trọng cho đời bớt nhiễu nhương.
GM. Nguyễn Đình Diệm.

Y ĐỀ (Vanba65 Họa)

Làm sao biết trước để đo lường.
Lên xuống không chừng lắm ghét thương.
Gạt gẫm để mong cho được việc.
Ngọt ngào lừa lọc để cho xong.
Dùng lời châm chọc gây chia rẽ.
Tuôn điệu ru hồn tạo vấn vương.
Cái lưỡi cho đời xây cuộc sống.
Dùng lời giả dối tạo tai ương.
Vanba65.

LƯỠI MỀM ( LT Họa).

Sinh ra vốn dĩ đã không tường.
Uốn lượn vòng vo thật khác thường.
Giọng khéo xun xoe bùi tựa mật.
Lời ngon nịnh hót ngọt như đường.
Khua mồm dối chữ nghe nhờn ngán.
Đảo mép ngoa câu lặng ớn chường.
Chớ tưởng môi mềm theo đắm đuối.
Gây nên hậu họa chẳng ai lường.
LT.

Y ĐỀ (Bài họa của Ngọc Thụy)..

Cái lưỡi sinh ra thật cát tường.
Đối nhân mềm dẻo rất bình thường.
Tiểu nhân phải thốt lời cay đắng.
Quân tử... xin thưa giọng mật đường.
Tóc bạc, da mồi, răng rụng hết.
Tâm minh, trí mẫn.lưỡi nằm chường.
Đa tài,lắm chước... ăn cùng nói...
Nhả ngọc, phun châu...chẳng thể lường!!!.
Ngọc Thụy.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm