Poem logo
Poem logo

dân chủ

Tác giả: CHÍNH TRỊ
Dân chủ là sức mạnh của toàn dân
đến từ chữ democratic ( demo là dân, cratic là sức mạnh )

Tôi xin viết thêm rằng :
Nếu bạn làm chủ thì bạn có quyền làm việc
hoặc mướn người
thay thế những việc mà bạn bận không làm được
Nếu người làm không được việc bạn kiếm người khác thay thế

Việc nước cũng vậy
Một là bạn tham gia trực tiếp
Hai là bạn cần người đại diện cho bạn ( đại là thay thế, diện là mặt )
Vì đất nước này là của bạn, của tất cả các bạn

Vì bạn là chủ đất nước này
Bạn có quyền ứng cử vào chức vụ bạn thích
Bạn có quyền chỉ trích phê phán, bầu chọn và thay thế người đại diện
bất luận người đại diện đó ở vị thế nào : chủ tịch nước
tổng bí thư cho tới chủ tịch tỉnh, quận, phường, xã,... công an phường
Người đó phải biết lắng nghe bạn

Vì bạn là chủ nên bạn có tất cả các quyền
khác như đi lại, hội họp, báo chí, tín ngưỡng
lập hội, lập nhóm, lập đảng, biểu tình

Vì không phải một mình bạn làm chủ
nên bạn phải biết tôn trọng người khác
Quyết định cuối cùng phải đến từ lá phiếu
đa số thắng thiểu số
Cuối cùng là tôn trọng pháp luật

Nếu một chức vụ mà nhiều người cùng muốn
Thì phải qua các kỳ thi,
Giám khảo chấm điểm
Công chúng bầu chọn

Dân chủ có thể là độc đảng hoặc đa đảng
Nếu là độc đảng thì người dân có quyền ứng cử
hoặc bầu chọn trực tiếp lãnh đạo
như chủ tịch, tổng bí thư,
trung ương đảng, tỉnh uỷ, thành uỷ,... xã uỷ

Nếu không được như vậy
có nghĩa là bạn chưa phải là chủ nơi bạn sống
nghĩa là bạn còn nô lệ sợ hãi
Nơi đó không có sức mạnh quần chúng
không phải dân chủ

CT

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm