Poem logo
Poem logo

kiếp tằm

Con Tằm rút ruột nhả tơ
Quấn xung quanh để làm mồ cột thân
Đầu đời là chuỗi đua chen
Tranh nhau rọc lá, ngoi lên đầu sàng
Cuối đời một kiếp cô đơn
Một mình mình đóng áo quan cho mình
Một câu thề với thế gian:
Kiếp sau Tằm quyết không làm Tằm đâu(?)
Sống chi: “trên..vựa trong dâu”
Giữa đàn giữa lũ mà đâu băng bè(!)
Tranh nhau thứ lá xanh lè
Cho tơ làm cỗ quan tài nhốt thân
Âu là một việc Tằm làm,
duy nhất, một kiếp làm Tằm trên nong
Vào trong kén hết đời Tằm
Trút bỏ hình hài.. thành Nhộng xinh xinh
Không ai thấy dấu xiêm y
Không ăn không uống, nằm im chờ thời
Cô đơn một kén đơn côi
Nhộng hóa thành Bướm cắn mồ chui lên
Hai lần chuyển kiếp hóa thân
Bướm sinh không để mải ăn như Tằm
Đời Tằm chỉ biết có ăn
Không ân không ái không màng thú vui
Bướm thì suốt kiếp tìm chơi
Giao hoan ân ái một đời phong lưu
Một đời ngụp lặn, quên ăn
Rồi đẻ trứng, nở kiếp Tằm buông tơ..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm