Poem logo
Poem logo

gia nhu

Tac gia: Van Duc
Nha` na`ng o? ta?n cuo´i thon
Nha` toi da`u xo´m, duo`ng mo`n hoi xa
Nha` na`ng ca?nh de?p nhie`u hoa
Toi thuo`ng muo?n co´ qua nha` a´y choi.

Da~u khong be´n tie´ng quen lo`i
Da`n da` quen ma?t cho toi quen na`ng
(Hom na`o cha?ng tha´y toi sang
Cha´c na`ng dang ngo´ng sau ha`ng song thua).

Bo´n mu`a hoa no? bo´n mu`a
Lo`i chua da´m ngo?, lo`ng chua mo? lo`ng
The´ ro`i mo?t buo?i chie`u dong
Toi qua lo´i a´y nghe lo`ng bo~ng dau.

Chie`u dong na´ng ru~ hoa sa`u
Ca?nh quen bo~ng la?, nguo`i dau, dau ro`i?
Nga?m ngu`i nha?t ca´nh hoa roi
Ma´t buo`n toi, ma´t buo`n toi tha~n tho`.

Ben song con nhe?n dan to
Nguo`i quen cho bie´t bay gio` na`ng xa
Na`ng di bo? la?i que nha`
Co`n toi... mai lie?u co`n qua lo´i na`y...

Nga?p ngu`ng ca´nh gio´ nhe? lay
Nga?p ngu`ng toi du´ng voi da`y tuong tu
Tra´ch toi ma~i cu´ cha`n chu`
Gia´ nhu... gio` mo´i gia´ nhu... muo?n ro`i.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm