Poem logo
Poem logo

tình cảnh

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng
TÌNH CẢNH
Ân tình thật quý hỡi ai ơi!
Góp chút tình thương,… nhận nhớ đời
Bệnh tật ung thư bao kẻ nhói
Người đau sống cảnh bạc tiền vơi
Cơm từ thiện giúp tuần đôi bữa
Viện phí, chi tiêu bám chẳng rời,….
Túng ngặt vui mừng từng bố thí
Nghèo nàn quý lắm nghĩa muôn nơi.
18.06.2016

BÀI HOẠ QUÝ THI HỮU
Y ĐỀ
Thể hiện lòng nhân tốt bạn ơi.
Buồn vui san sẻ giúp cho đời.
Người nghèo bệnh tật tâm rủ rượi
Kẻ khó ốm đau nước mắt rơi.
Viện phí tặng cho luôn bám đuổi.
Bếp cơm từ thiện dám nào rời.
Chia bùi xẻ ngọt cùng người khổ.
Thắm thiết nghĩa tình khắp mọi nơi.
VH.

TỪ THIỆN
Gian nguy gặp bạn phước anh ơi.
Lỡ bước vì ta quý nhất đời.
Lặn lội tìm nhau nơi bệnh viện
Đường xa tạo phúc lệ tuôn rơi.
Nhà Từ Thiện sống vì người khác
Kẻ Hảo Tâm lòng tốt khó rời
Đạo đức thương người tình thật hiếm
Nhân từ cứu trợ nghĩa ngàn nơi.
NH

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm