Poem logo
Poem logo

hoạ: hoà thơ (ngũ độ thanh) (tình thơ_tình người)

Hoạ: HOÀ THƠ (Ngũ độ thanh)
Ghé lại hàn huyên thoả nghĩa tình
Đây về xướng hoạ cõi trời vinh
Mơ màng vẫy bút tìm nơi tỏ
Mộng toả hoà thơ kiếm chỗ trình
Bạn hữu gom lời chia hứng khởi
Người xưa cúi nhặt chữ siêu hình
Xa gần nổi nhớ nên lòng quyện
Biệt xứ chờ mong chỉ nghĩ mình!
14/7/2016
Jb.Nguyễn Hùng
http://jbnguyenhung.vn102.net/?title=hoa_th_ng_thanh&more=1&c=1&tb=1&pb=1

ĐƯỜNG LUẬT XƯỚNG HỌA
TÌNH THƠ_TÌNH NGƯỜI*
Về đây Xướng Họa điểm thơ tình
Quá đổi cơ cầu những nhục vinh
Trải ánh trăng vàng đau tiễn biệt
Chìm đôi mắt đỏ mọng đăng trình
Buồng tâm hận rỉ lồng sương gió
Mảnh lệ sầu ghi giữ bóng hình
Biết cõi vô thường ai chở nặng
Thì thôi kỷ niệm khắc cho mình!
**************************
Nguyễn Hoài Bảo Thi

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm