Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Hoài Bảo Thi
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
hoạ: hoà thơ (ngũ độ thanh)
Tác giả: JB.Nguyễn Hùng & Nguyễn Hoài Bảo Thi

Hoạ: HOÀ THƠ (Ngũ độ thanh). Ghé lại hàn huyên thoả nghĩa tình. Đây về xướng hoạ cõi trời vinh. Mơ màng vẫy bút tìm nơi tỏ. Mộng toả hoà thơ kiếm chỗ trình. Bạn hữu gom lời chia hứng khởi. Người xưa cúi nhặt chữ siêu...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm