Poem logo
Poem logo

cảnh địch hán

Tác giả: Hoàng Hiện
手 弓 身 姦 官 旂 萬 史 儆
招 頂 塞 屍 強 滿 世 畱 敵
漢 厀 白 猛 路 才 紅 誌 漢
俯 收 藤 屬 皷 兵 精 榜
屈 拝 羣 囝 慄 岗 暾 傳
慙 賤 怪 埋 秦 愳 囻 金
面 明 孽 河 撇 投 越 悅

( tạm dịch phiên âm Hán Việt )
CẢNH ĐỊCH HÁN


Sử lưu chí bảng truyền kim duyệt
Vạn thế hồng tinh đôn quốc Việt
Kỳ Mãn tài binh cương cụ đầu
Quan cường lộ cổ lật Tần phiết
Gian thi mãnh thuộc Nguyệt mai hà
Thân tắc Đằng giang quần quái nghiệt
Cung đỉnh tất thu bái tiện Minh
Thủ chiêu Hán phủ khuất tàm diện.
.
( tạm dịch thơ )
NHẮN GIẶC TÀU


Sử kí truyền lưu đẹp bảng vàng
Muôn đời nước việt ánh hồng quang
Quân hùng, Mãn khiếp cờ gieo bãi
Tướng mạnh, Tần kinh trống vãi đàng
Xác lũ tà ma vùi bến Nguyệt
Thây bầy ác quỉ lấp Đằng giang
Minh hèn sụp gối khom đầu lạy
Hán nhục vời tay cúi mặt hàng.
.
( tạm giải thơ theo thể Lục Bát )
NHẮC TRUNG QUỐC


Giặc Trung(1) chẳng xứng danh người
Tâm loài dã thú, tính ươi dối lừa
Thối lòng nhặng bám, dòi ưa
Dạ thiu cẩu khoái, bọ hùa xé, bâu
Xưa thời Mãn phải cắm đầu
Kỳ quăng bãi sậy, đè nhau thoát mình
Tướng Tôn Sĩ Nghị thất kinh
Quang Trung đại đế giữ bình quốc dân
Đồ Thư tướng mãnh vương Tần
Rục thây chiến trận, hỗn quân nháo nhào
Hồn bay tướng, sỹ bỏ đao
Bãi binh Nhị Thế điểm vào chiếu thư
Minh triều vắt cẳng chạy đừ
Liễu Thăng mạng yểu, rắn như mất đầu
Bốn bề cờ nghĩa, áo nâu
Vương Thông bạt vía nghị cầu tháo lui
Đằng giang sóng nổi cuộn vùi
Cọc thần phẫn nộ, Hán chui lỗ nào
Ngô Quyền gươm lý thẳng, cao
Xác Lưu Hoằng Tháo quạ nhào rỉa moi
Tàu kia hãy bỏ thói tồi
Chớ rình lấn Việt mà hôi tiếng đời
Đừng thêm máu đổ, lệ rơi
Quay đầu là bến(2) giảm lời thị phi.


- P/s : (1) Trung Quốc. (2) kinh phật

Hoàng Hiện : 01/07/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm