Poem logo
Poem logo

hãy đợi đấy!

Tác giả: Đất Văn Lang
(Thơ Đường, nhịp 3-4)
Ỷ tàu to chúng cứ săn lùng
Cứ húc thuyền chìm bọt toé tung
Lũ giặc Tàu "mưu sâu kế hiểm"
Bầy nô Hán "ngõ tận hang cùng"
Đưa gươm giặc rước voi dày mả
Bán nước nhà vô đạo bất trung
Bọn cướp biển và quân phản trắc
Hãy chờ xem bão nổi cơn khùng!
12.08.2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm