Poem logo
Poem logo

mùa lũ

Tác giả: Đất Văn Lang
(Đường luật, đọc thuận nghịch)

Thuận:
Sông ngầu nước đổ trời linh láng
Sóng cuộn thuyền con nhận ngược dòng
Đồng ngập nước nghiêng nhà lút mái
Trẻ kêu già khóc tiếng vang sông
Giông mưa trút tận trời cùng đất
Sấm chớp rền ngang mái dọc song
Gồng gánh kíp mau về chạy lũ
Bọt bèo phần số mãi long đong


Nghịch (đọc từ phải qua, từ dưới lên):

Long đong mãi số phần bèo bọt
Lũ chạy về mau kíp gánh gồng
Song dọc mái ngang rền chớp sấm
Đất cùng trời tận trút mưa giông
Sông vang tiếng khóc già kêu trẻ
Mái lút nhà nghiêng nước ngập đồng
Dòng ngược nhận con thuyền cuộn sóng
Láng linh trời đổ nước ngầu sông

Thuận:
Nước đổ trời linh láng
Thuyền con nhận ngược dòng
Nước nghiêng nhà lút mái
Già khóc tiếng vang sông
Trút tận trời cùng đất
Rền ngang mái dọc song
Kíp mau về chạy lũ
Phần số mãi long đong

Nghịch:
Mãi số phần bèo bọt
Về mau kíp gánh gồng
Mái ngang rền chớp sấm
Trời tận trút mưa giông
Tiếng khóc già kêu trẻ
Nhà nghiêng nước ngập đồng
Nhận con thuyền cuộn sóng
Trời đổ nước ngầu sông

26.08.2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm