Poem logo
Poem logo

kho dai

Tac gia: Peter Hy Tan
Nho´ nga`y xua anh co`n da?i la´m
Co´ bie´t dau nhu~ng chuye?n yeu duong
Bao nguo`i de?p cu~ng chi? ga?p qua duo`ng
Dau bie´t nho´ bie´t thuong hay tho?n thu´c

Nho´ nga`y xua anh co`n da?i la´m
Nhu nai to ga?p co? muo´t the`m dau
Nhu la´ khoai mua do`n da?p tren da`u
Kho` de´n no~i chua he` bie´t nguo?ng

Nho´ nga`y xua anh co`n da?i la´m
Nhu~ng tam tu khong a´p u? nhu gio`
Chi? choi du`a va` cha?ng bie´t la`m tho
Da`u do?i na´ng nhu~ng trua de´o o´m

De´n bay chu` anh va~n co`n da?i la´m
Dem lo`ng yeu ma` cha?ng bie´t ca`m cua
Ru`ng muo´t do´ anh khong no~ do´n
Nen co don de´n ta?n nga`y nay

Vang!
De´n bay gio` anh va~n kho` ghe la´m
Ga?p em ro`i cuo´ng ca? chan dung
Bao ke? che ; anh ngo´c chua tu`ng
Ga`n xuo´ng lo~... chua ma?nh ti`nh mo duo?c
...
Vi` da?i kho` nen anh luon nguye?n uo´c
Ha?nh phu´c da`y cho em vo´i nguo`i ta
Bo?i duyen anh co´ ga?p cu~ng nhu la`
De´n bay chu`... anh va~n co`n da?i la´m

26.07.2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm