Poem logo
Poem logo

hệ qui chiếu

Tác giả: Hàn Giang
HỆ QUI CHIẾU

Bản thể con người chen tốt xấu
Nhận thức y nguyên lẫn chê khen
Giá trị đong đo từng phân mẫu
Thực tiễn suy tôn điểm sang hèn

xóm đồng 10102016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm