Poem logo
Poem logo

hành trình

Tác giả: Hàn Giang
HÀNH TRÌNH

Rẽ ngoặc đời ta đến vô cùng
Từ trong tâm thức đã mông lung
Đi tìm hiện tượng trong miền thực
Xác định chân lý để khoanh vùng

Thực thể vận hành theo bản chất
Vật chất bảo tồn qui luật chung
Kẻ ngu chống chế hòng biện hộ
Người khôn tuân thủ cốt tôn sùng

Sinh thời đắc đạo đời vinh hiển
Bạc phận vô phương sống khốn cùng
Thực hư cõi tạm ai tường tận
May rủi trời ban số kiết hung

doanminhhop05092016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm