Poem logo
Poem logo

chiến cuộc

Tác giả: Khánh Linh
1 - ĐÁNH CỜ
---------
Rỗi rãi "đem cờ học đánh chơi"
Điều quân khiển tướng cũng lên đời
Binh hùng án ngữ trên thành cấm
Sỹ mạnh nghênh đầu gọng chướng cơi
Lũy rộng cho nên cần pháo mã
Sông dài đã vậy chỉ xe thôi
Thời cơ có được nhanh tay chiếu
Thế cuộc tròn vuông rất tuyệt vời !
13/12/2015

2 - THẾ CỜ LẬT NGƯỢC
------------------
Binh hùng tướng mạnh ngõi trời cao
Cậy thế cho nên lớn tiếng gào
Chiến lược bày ra niềm dũng mãnh
Mưu đồ giấu kín vẻ thanh tao
Âm thầm trí luyện gươm mài sắc
Lặng lẽ rèn tâm khởi chiến bào
Có được thời cơ liền chớp lấy
Chơi cờ lật thế tuyệt làm sao !

03/01/2016

3- LỰC THẾ
--------
Nào là Phượng múa với Rồng bay
Thế sự nhân sinh cũng khéo bày
Luỹ rộng mong qua tìm pháo tốt
Sông dài muốn vượt chọn xe hay
Lân bang viễn xứ dùng mưu lược
Tướng mạnh binh hùng khẽ lựa tay
Sĩ tượng đồng lòng thành vững chắc
Thời cơ đảo vận đợi mai này !

28/05/2016

4-GIỮ THÀNH
----------
Pháo nổ bài binh để giữ thành
Sở Hà Hán Giới lội qua nhanh
Xe hồi chiến cuộc liền thao túng
Mã khởi thiên cơ quyết phải giành
Có đủ sông dài cùng Tướng mạnh
Lo gì luỹ rộng Tốt mong manh
Nghênh đầu gọng Sĩ đầy mưu lược
Chướng vẫn bình an Tượng độc hành !

17/07/2016

5- Ý TRỜI
------
Mặt Tướng phô ra thật phí hoài
Nghênh đầu hộ giá Sĩ giương oai
Sông dài nước lớn Xe còn vượt
Luỹ rộng thành cao Tốt vẫn cài
Thế cuộc xa trường uy Mã khởi
Thời cơ Pháo nã sứng anh tài
Mù giăng cửa ải ghìm chân Tượng
Mặt Tướng phô ra thật phí hoài !

20/08/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm