Poem logo
Poem logo

bản chất quan tham

Tác giả: Vuviethung
BẢN CHẤT QUAN THAM
Bài 1-
Tham quan thường nhận của tiền dơ .
Bốc phét quàng xuyên nói bá vơ.
Kém trí nên lo danh chã rạng.
Thua mưu phải sợ lợi không rờ.
Tính toan công chuyện luôn là dở.
Suy nghĩ làm ăn lai cứng đơ
Thầy chẳng ra thầy, tớ chả tớ.
Cầm bằng một lủ quá ngu ngơ.
VH
Bài 2.
Cầm bằng một lủ quá ngu ngơ
Dốt nát lại hay tạo bất ngờ.
Lắm lượt trở thành thằng tráo trở.
Bao lần biến dạng đứa bần dơ.
Thân danh luôn nhận người nâng đỡ.
Sự nghiệp lấy vào của bá vơ.
Ăn nói quàng xuyên như kẻ chợ.
Không thầy chẳng thợ đúng là mơ.
VH
*****
Bài 3
Không thầy chẳng thợ đúng là mơ.
Chưa thắng mà sao vội cuống cờ.
Dại dột phải làm điều cắc cớ.
Ngu si nên chịu tiếng lơ ngơ.
Không hay nên mãi luôn lo sợ
Bởi dở phải cần đến kẻ sờ.
Suốt kiếp luôn nhờ người bợ đỡ.
Cả dời chấp nhận đứa ăn dơ.
VH.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm