Poem logo
Poem logo

bài họa:cày chữ (bài xướng:chơi thơ)

Bài họa:CÀY CHỮ
Ai ngờ Bướm lượn để tình say
Say máu như Gà cứ tỏ bày
Bày đặt văn chương câu Én lượn
Lượn trò chữ nghĩa đoạn Chim bay
Bay Mèo bút pháp thi đường chạy
Chạy Chuột ngôn từ xóm lá cày
Cày chữ hơn Trâu thơ khó chán
Chán bừa lối Bò phú không đầy
25.02.17
JB.Nguyễn Hùng

Bài xướng:CHƠI THƠ
Cảm mến anh Đường nên tớ say
Say thơ sớm tối mở trang bày
Bày ra ý thích cho Rồng lượn
Lượn tới câu mừng để Én bay
Bay khắp làng faay tìm Hổ chạy
Chạy quanh xóm lá lựa Beo cày
Cày lên tứ tuyệt cày không chán
Chán sửa bài vui lỗi bệnh đầy
Huề Nguyễn

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm