Poem logo
Poem logo

nhủ tâm ôn

Tác giả: Hoàng Hiện
NHỦ TÂM ÔN

Nhủ dạ đừng len thói xảo ồn
Răn mình chớ vãng cảnh chòi khôn
Nhuần gieo tiếng thảo danh ngời bội
Mẫn trải điều thơm phước lộng dồn
Hảo nghĩa bồi ân người kính trọng
Thân tình giữ đạo kẻ nhường tôn
Hào châu há bận trường niên ổn
Sắc tửu bàn quan, mãn thọ tồn.

03/02/2017
Hoàng Hiện

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm