Poem logo
Poem logo

hè xa cách

Tác giả: Hoanghoon
HÈ XA CÁCH
(Thuận Nghịch)
Thơ hoanghoon

Vương mãi cổng vào tóc sợi rơi
Tưởng như còn lại chút yêu vời
Thương lần thấp thỏm chờ câu ới
Hướng lúc rơn mừng gọi tiếng ơi
Thường có nắm tay tình mộng hỡi
Ngượng không nhìn mắt ý mơ ngời
Hương rời cánh phượng bay hờn dỗi
Trường vắng hạ sang luyến ái vơi

Vơi ái luyến sang hạ vắng trường
Dỗi hờn bay phượng cánh rời hương
Ngời mơ ý mắt nhìn không ngượng
Hỡi mộng tình tay nắm có thường
Ơi tiếng gọi mừng rơn lúc hướng
Ới câu chờ thỏm thấp lần thương
Vời yêu chút lại còn như tưởng
Rơi sợi tóc vào cổng mãi vương

BỎ HAI CHỮ CUỐI
(Thuận Nghịch)

Vương mãi cổng vào tóc
Tưởng như còn lại chút
Thương lần thấp thỏm chờ
Hướng lúc rơn mừng gọi
Thường có nắm tay tình
Ngượng không nhìn mắt ý
Hương rời cánh phượng bay
Trường vắng hạ sang luyến

Luyến sang hạ vắng trường
Bay phượng cánh rời hương
Ý mắt nhìn không ngượng
Tình tay nắm có thường
Gọi mừng rơn lúc hướng
Chờ thỏm thấp lần thương
Chút lại còn như tưởng
Tóc vào cổng mãi vương

BỎ HAI CHỮ ĐẦU
( Thuận Nghịch)

Cổng vào tóc sợi rơi
Còn lại chút yêu vời
Thấp thỏm chờ câu ới
Rơn mừng gọi tiếng ơi
Nắm tay tình mộng hỡi
Nhìn mắt ý mơ ngời
Cánh phượng bay hờn dỗi
Hạ sang luyến ái vơi

Vơi ái luyến sang hạ
Dỗi hờn bay phượng cánh
Ngời mơ ý mắt nhìn
Hỡi mộng tình tay nắm
Ơi tiếng gọi mừng rơn
Ới câu chờ thỏm thấp
Vời yêu chút lại còn
Rơi Sợi tóc vào cổng

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm