Poem logo
Poem logo

hoa sen trên lửa 2

Tác giả: Sông Lam
H oa đời cậy lửa thoát bùn đen
U ẩn nỗi lòng mang chịu tiếng hèn
Ê m ấm dương phàm đâu thích hưởng
N gọt ngào cõi tạm chẳng cần chen
H àng ma diệt ác dùng tâm tuệ
Ẩ n mệnh vùi thân dõi ánh đèn
N guyện gửi nhờ nương thuyền Bát Nhã
Xa lìa ảo mộng sáng hồn sen.

Cõi Ta Bà_15.11.2016_Sông Lam

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm