Poem logo
Poem logo

anh hùng dân tộc thủ khoa huân

Tác giả: Nguyễn Lâm
Ai về Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang
Biết đến anh hùng quá kiên gan
Nguyễn Hữu Huân danh lừng chống Pháp
Làm cho giặc Pháp lắm kinh hoàng.

Thời vua Tự Đức ông tài giỏi
Đỗ đạt kỳ Hương đến ngỡ ngàng
Thủ khoa thi hương dân kính nể
Thủ Khoa Huân tên gọi dân làng.

Khi quân Pháp chiếm lấy Tiền Giang
Thế giặc ngang nhiên quá bạo tàn
Uất hận sôi lòng căm oán ghét
Cùng dân quyết chiến giữ giang sang.

Hoà ước vua ban chẳng nể nang
Làm cho giặc pháp nổi kinh hoàng
Nghĩa sĩ tôn ông người quản đạo
Cầm quân chống giặc Pháp vây làng.

Địa bàn hoạt động đến Tân An
Giặc Pháp ngày đêm chẳng dám càn
Ý định giành quyền theo Hoà ước
Triều đình đã kí lệnh vua ban.

Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định
Thống lĩnh nơi đây với dân làng
Thề ước hi sinh mình với nước
Ông liền kết hợp nghĩa quân sang.

Gây cho giặc Pháp nỗi hoang mang
Trương Định cùng ông quyết sẵn sàng
Thế giặc ngày đêm luôn vây hãm
Làm cho lực lượng rã hai hàng.

Ông về khởi nghĩa nơi Tân An
Trương Định lùi quân khỏi địa bàn
Chiến cứ Gò Công đành thất thủ
Mưu đồ dụ dỗ chẳng quy hàng.

Chiến binh khởi nghĩa tiếp Tiền Giang
Giặc Pháp rầu lo mãi bàng hoàng
Gởi Tối hậu thư nhờ tổng đốc
Tìm ông bắt giữ buộc ra hàng.

Trọng chí anh hùng giữ giang sang
Khí phách kiên trung quyết không hàng
Viện lẽ ông không tuân Hoà ước
Nào đem tướng lĩnh buộc quy hàng.

Viên quan tướng Pháp rất bàng hoàng
Tức tối cầm quân đánh An Giang (xưa thành An Giang)
Uy hiếp thành An Giang tổng đốc
Nhượng bộ buộc phải bắt ông oan.

Ngày đêm thuyết phục nghĩa quân hàng
Khí tiết anh hùng vẫn hiên ngang
Buộc Pháp đem ông ra kêu án
Mười năm khổ ải vẫn không màng.
TX Phước Long, 8/10/2016

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm