Poem logo
Poem logo

chức nữ sầu

Tác giả: Tôn Thất Mệnh
-- CHỨC NỮ SẦU --

Tháng bảy mưa ngâu Chức Nữ sầu
Bên cầu Ô Thước Ngưu Lang đâu
Ngưu Lang sợ quạ nên không đến
Quạ chỉ ra công bắt lấy cầu

Chức Nữ buồn hiu khóc rất nhiều
Mưa ngâu thiếu nước mắt người yêu
Mỗi năm một bận sao không gặp
Ô thước bắt cầu giúp kẻ yêu

Sông Ngân vẩn đục bao ngày ấy
Hỷ thước sao mà lắm đắng cay
Tháng bảy chờ ai trong tiếng quạ
Thiếu anh mưa chỉ một dòng châu

Tôn-Thất Mệnh , Montreal ngày 05 tháng 09 năm 2017
http://tonthatmenh.centerblog.net/

Chú thích : Chim khách hay còn gọi là hỷ thước. Tục truyền chim khách là loài chim báo tin vui.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm