Poem logo
Poem logo

hoa sen biểu tượng đạo phật

Tác giả: Lamca
HOA SEN BIỂU TƯỢNG ĐẠO PHẬT
( 8 đặc tính tuyệt diệu của hoa sen)

Vô Nhiễm – không dính mắc Trần
Trừng Thanh – cảnh giới trong lành an nhiên
Kiên Nhẫn – duyên khởi đạo thiền
Viên Dung – vô ngại cảnh miền sắc không
Thanh Lương – bể khổ hóa công
Hành Trực – Ngay thẳng pháp trông một đường
Ngẫu không – hỷ xả cúng dường
Bồng Thực – nhân quả duyên nương bóng hình

Lamca. SG. 2-12-2017
………….
Diễn nghĩa 8 đặc tính tuyệt diệu của hoa sen:

Vô Nhiễm: gần bùn ko hôi tanh
Trừng Thanh: nơi có hoa sen mọc nước nơi đó trong sạch
Kiên Nhẫn: củ nằm trong bùn, đợi hội đủ nhân duyên nảy mầm
Viên Dung: cánh hoa bao quanh gương đài tượng trưng tánh viên giác bao bọc bên trong nhân hột ( nhân quả). Hoa sen ko có bị loài ong bướm hư hoại thể hiện tính viên giác của con người sắn có là vô ngại.
Thanh Lương: Sen nở vào mùa Hạ nóng bức, ý nghĩa: giữa bể đời ô trược có bồ tát độ chúng sinh.
Hành Trực: sen mọc thẳng chỉ tính ngay thẳng và cũng là chỉ một pháp môn tu duy nhất, ko nghiêng ngả ( lệch tà ) để chỉ ra duy nhất một con đường Giải Thoát là Như Lai Thanh Tịnh Thiền.
Ngẫu Không: thân sen rỗng không, rút ra tơ chỉ sự hỷ xả là đạo hạnh cúng dường, đứng đầu các hạnh Ba-la-mật ( hạnh bố thí ), có công năng chế ngự và loại bỏ mọi tư tưởng vị kỷ ( bụng rỗng an lạc của đức Phật Di – lặc )
Bồng Thực: gương sen và hột sen. Chỉ nhân quả sẵn có. Một triết lí của đạo Phật. Nhân quả như hình với bóng là qui luật của luân hồi trong vô thường.
Trân trọng cảm ơn các bạn đọc.
Việt Dũng.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm