Poem logo
Poem logo

lấy chồng tuổi dậu (lấy vợ tuổi ngọ)

Tác giả: Minh Thoan & Đình Lượng
Xướng

Lấy chồng tuổi Dậu sánh vàng rương
Hiểu chuyện chăm lo lại biết nhường
Hạnh phúc năng bồi hôm lắng chạnh
Yên bình vẫn ngóng buổi tràn thương
Thầm đan cuộc sống đằm thanh mãi
Khẽ mộng tình yêu đượm tím thường
Ngọt giấc mơ hường thong thả ngẫm
Lấy chồng tuổi Dậu sánh vàng rương.

Hoạ

Vợ ngọ theo chồng kiếm ngọc rương
Trong ngoài biết tốt lại năng nhường
Thủy chung trọn kiếp trăng còn ngại
Nhân nghĩa êm đời gió cũng thương
Nhanh nhẹn đường dài luôn vượt dễ
Thông minh nỗi khó vẫn qua thường
Phúc phần cùng hưởng trăm bề tiến
Vợ ngọ theo chồng kiếm ngọc rương

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm