Poem logo
Poem logo

sắc xuân

Tác giả: Thiết Dương
SẮC XUÂN
(Thuận nghịch độc, bát sắc)

Cây trùm khói BẠC phủ nguồn khơi
Nở TRẮNG đường ban sắc rợp trời
Đầy lá điểm XANH rừng núi hỡi
TÍM ghềnh in lặng sóng hồ ơi
Đây màu ĐỎ vẽ tranh lồng cảnh
Đấy ngõ HỒNG lên nắng gọi người
Gầy dáng liễu LAM dòng bóng rọi
Mây VÀNG trải mộng xuân cùng chơi

Chơi cùng xuân mộng trải VÀNG mây
Rọi bóng dòng LAM liễu dáng gầy
Người gọi nắng lên HỒNG ngõ đấy
Cảnh lồng tranh vẽ ĐỎ màu đây
Ơi hồ sóng lặng in ghềnh TÍM
Hỡi núi rừng XANH điểm lá đầy
Trời rợp sắc ban đường TRẮNG nở
Khơi nguồn phủ BẠC khói trùm cây.

Thiet Duong _26.01.2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm