Poem logo
Poem logo

khúc ru đời (!)

Tác giả: Thiết Dương
KHÚC RU ĐỜI
(Tiêu diêu thủ vĩ cú)

Khúc oan nhờ nhạc xóa cơ cầu
Đem chút hương đời tỏa núi sâu
Nơi cảnh mãi ngời hoa rạng sắc
Chỗ xuân hoài đẹp lá xanh mầu
Cho dòng suối hát hòa trăm tủi
Để tiếng chim ca hóa vạn sầu
Ngàn ý ghen hờn ta với bạn
Tơ hồng chỉ thắm vá từ lâu

Cách đọc 2
(Bỏ 2 từ cuối câu -> NNBC vần trắc)

Khúc oan nhờ nhạc xóa
Đem chút hương đời tỏa
Nơi cảnh mãi ngời hoa
Chỗ xuân hoài đẹp lá
Cho dòng suối hát hòa
Để tiếng chim ca hóa
Ngàn ý ghen hờn ta
Tơ hồng chỉ thắm vá.

Cách đọc 3
(Bỏ 2 từ đầu câu -> NNBC vần bằng)

Nhờ nhạc xóa cơ cầu
Hương đời tỏa núi sâu
Mãi ngời hoa rạng sắc
Hoài đẹp lá xanh mầu
Suối hát hòa trăm tủi
Chim ca hóa vạn sầu
Ghen hờn ta với bạn
Chỉ thắm vá từ lâu.

P/s: Tiêu diêu thủ vĩ cú: Là cách chơi thơ mà bài TNBC có thể bỏ 2 từ đầu (hoặc 2 từ cuối) mỗi câu, để được bài NNBC mà vẫn giữ nguyên ý.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm