Poem logo
Poem logo

cũng tại

Tác giả: Hàn Yên Tử
“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan”
(Tản Đà)
CŨNG TẠI
(Tung hoành trục khoán...)
CŨNG chưng bát gạo lấy làm an
BỞI vậy xưa nay lắm kẻ bàn
THẰNG nhỏ tờ, i... leo bục giảng
DÂN vừa ô.., dốt,ngóng trời ban
NGU lâu thành dại truyền lưu kiếp
QUÁ đỗi tìm khôn mắc lưới gian
LỢN ĩ thầm reo rúc chậu cám
CHO NÊN QUÂN NÓ DỄ LÀM QUAN
Hàn Yên Tử. 5/12/2017

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm