Poem logo
Poem logo

vãng sự 往事

Tác giả: Ngọc Thạch
今夜音虫落望楼
孤心醉酒毒无求
冬去春来何时了
往事谁知万世愁

Kim dạ âm trùng lạc vọng lâu
Cô tâm túy tửu đọc vô cầu
Đông khứ xuân lai hà thì liễu
Vãng sự thùy tri vạn thế sầu。

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm