Poem logo
Poem logo

lưu vĩnh phúc - 劉永福 (*)

Tác giả: Đông Hòa
Thanh triều thế loạn hạ tư đường
Kế vị tổ gia hậu Hán Vương
Ức thụ thị Lưu quan nhiễu sự
Định kiên gia tướng vận đề cương
Chu niên thống lĩnh hồi an quốc
Kinh lộ dụng chiêu đắc viện lương
Binh khởi Hắc Kỳ Quân viễn kỵ
An Nam cứ địa phục hàm chương

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
12.07.2009

劉永福
清朝势乱下思堂,
继位祖家后汉王。
抑授氏劉观扰事,
定坚家将运提疆。
週年统领回安国,
惊路用召得援粮。
兵启黑旗军远骑,
安南据地复涵彰。
7。2009
冬和 阮志合。

(*)- Viết về tổ tông
- donghoa có tên tộc là Lưu Trí Hợp ( chắt 6 đời của dòng họ Lưu Vĩnh Phúc )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm