Poem logo
Poem logo

lá thu vàng

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
LÁ THU VÀNG
(Thuận nghịch độc)
Thuận :
Vàng thu lá rụng gió giăng chiều
Trĩu nặng chân về ngõ bóng xiêu
Vang sóng trỗi bờ chao đảo bọt
Vọng âm nhồi bến lửng lơ triều
Làng quanh nước đọng sầu mây khói
Xóm giữa mưa lùa quyện sáo tiêu
Ngang lối mịt mờ sương trắng rụng
Quàng vai áo đợi bé ngâm kiều...
Nghịch :
Kiều ngâm bé đợi áo vai quàng
Rụng trắng sương mờ mịt lối ngang
Tiêu sáo quyện lùa mưa giữa xóm
Khói mây sầu đọng nước quanh làng
Triều lơ lửng bến nhồi âm vọng
Bọt đảo chao bờ trỗi sóng vang
Xiêu bóng ngõ về chân nặng trĩu
Chiều giăng gió rụng lá thu vàng ./.
LCT 18/09/2019

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm