Poem logo
Poem logo

thi vần phật đản

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM
THI VẦN PHẬT ĐẢN

Tháng tư mồng tám Phật niên sanh
Bảy bước đài sen tỏa ngọc lành
Cứu cánh niết bàn tề hiện hữu
Như Lai hồng giáng cát tường thanh

Trầm hương Khánh Đản ngút trời xanh
Đạo hữu hân hoan chốn Phật lành
Quang ánh hồng đăng soi vạn nẻo
Ưu đàm thiên kỷ tỏa long lanh

Nhiệm mầu cứu khổ độ quần sanh
Bát nhã chuông ngân thế gian mành
Khai lối trầm luân tường hạnh đạo
Pháp thần tu tập đặng minh anh

Kinh hoa thuyết giải ngộ mong manh
Vô lượng Phật quang sám hối thành
Tâm thiện chân như vi hướng đạo
Định thiền vô ngã thoát tàn canh

Diện tiền Đức Phật sáng ngời tranh
Ước nguyện quốc an, thế sự lành
Gia quyến hữu thân đồng phúc tấn
Tam quy thành tựu vãng duyên sanh

KIM MINH

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm