Poem logo
Poem logo

phong vân bỉ ngạn

PHONG VÂN BỈ NGẠN
(Tú Danh Nguyễn Phạm)
Vận mệnh một đời hà tất phải đổi
Sinh ly tử biệt mệnh tựa phong vân
Nhân chứa tâm can hà tất khổ mạng
Vật tựa sao dời luận kiếp quạnh bi
Tương khắc nhân sinh suy tư cố mạn
Phong vũ dời sao bạc kiếp tản cư
Vô thiền nhân kiếp tâm tư biến
Lạc quạnh hồn phi nẻo vong xuyên
Bỉ ngạn huyết tinh sinh tử biệt
Nại Hà đưa lối bóng lưu ly.
(29/04/2019)
Tâm can quá nhiều tâm tư sớm sinh ra khổ mạng. Cuộc đời luân chuyển tựa gió mây. Sinh ly tử biệt mấy ai trong đời muốn. Dòng đời cứ trôi lạc nẻo vong xuyên. Chỉ nhờ Bỉ ngạn lưu giữ sinh kiếp. Một đời phong vũ Nại Hà đưa lối. Nhân sinh tái hợp là ở mệnh trời.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm