Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Công Trứ
Tác phẩm: Tổng số có 35 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
gánh gạo đưa chồng
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Con cò lặn lội bờ sông. Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non. Lộ diệc vũ trùng trung chi nhất. Thương cái cò lặn lội bờ sông. Tiếng nỉ non gánh gạo đưa chồng. Ngoài nghìn dặm, một trời, một nước. Trông bóng nhạn, bâng...

giả cưới nàng hầu
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Trẻ tạo hóa ngẩn ngơ lắm việc, già Nguyệt ông cắc cớ trêu nhau. Kià những người mái tuyết đã phau phau, run rẩy kẻ tơ đào còn manh mảnh. Trong trướng gấm ngọn đèn hoa nhấp nhánh, nhất tọa lê hoa áp hải đường. Từ đây là...

hàn nho phong vị phú
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Chém cha cái khó ! Chém cha cái khó ! Khôn khéo mấy ai ? Xấu xa một nó ! Lục cực bày hàng sáu, rành rành kinh huấn chẳng sai, vạn tội lấy làm đầu, ấy ấy ngạn ngôn hẳn có. Kìa ai:. Bốn vách tường mo, ba gian nhà cỏ...

hội gió mây
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Có lẽ ta đâu mãi thế này. Non sông lẩn thẩn mấy thu chầy. Ðã từng tắm gội ơn mưa móc. Cũng đã xênh xang hội gió mây. Hãy quyết phen này xem thử đã. Song còn tuổi trẻ chịu chi ngay. Xưa nay xuất xử thường hai lối. Mãi thế rồi...

kẻ sĩ
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt, dân hữu tứ sĩ vi chi tiên. (1). Có giang sơn thì sĩ đã có tên, từ Chu Hán, vốn sĩ này là quí. Miền hương đảng đã khen rằng hiếu nghị, đạo lập thân phải giữ lấy cương thường. Khí hạo nhiên...

khuyên người đời
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Cho hay thiên hạ khéo xem gương. Hễ khó thời thôi mấy kẻ màng. Miệng nói đã đành mua chuyện ghét. Tay không chưa dễ ép người thương. Khéo khôn ai cũng tranh phần được. Trong sạch ta thời giữ mực thường. Ði lại chẳng qua thời...

ngất ngưởng
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Vũ trụ nội mạc phi phận sự (1). Ông Hi Văn tài bộ đã vào lòng, khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông, (2). Gồm thao lược (3) đã nên tay ngất ngưởng. Lúc Bình tây cầm cờ đại tướng (4). Có khi về Phủ doãn Thừa...

phận sự làm trai
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Vũ trụ chức phận nội (1). Đấng trượng phu một túi kinh luân. (2). Thượng vị đức, hạ vị dân, (3). Sắp hai chữ "quân, thân" mà gánh vác, có trung hiếu nên đứng trong trời đất. Không công danh thà nát với cỏ cây. Chí tang...

quân tử cố cùng
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Chưa chán ru mà quấy mãi đây. Nợ nần dan díu mấy năm nay. Mang danh tài sắc cho nên nợ. Quen thói phung phí hóa phải vay. Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt. Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay. Còn trời còn đất còn non nước. Có lẽ...

sầu tình
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Sầu ai lấp cả vòm trời. Biết chăng chẳng biết hỡi người tình chung. Xuân sầu mang mang tắc thiên địa. Giống ở đâu vô ảnh vô hình. Cứ tò mò quanh quẩn bên mình. Khiến ngẩn ngẩn ngơ ngơ đủ chứng. Hỏi trăng gió gió trăng hờ...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm