Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Công Trứ
Tác phẩm: Tổng số có 35 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
than nghèo
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Chửa chán ru mà quấy mãi đây, nợ nần dan díu mấy năm nay. Mang danh tài sắc cho nên nợ, quen thói phong lưu hóa phải vay. Quân tử lúc cùng thêm thẹn mặt, anh hùng khi gắp cũng khoanh tay. Còn trời, còn đất, còn non...

thế thái nhân tình
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Thế thái nhân tình gớm chết thay. Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy. Hễ không điều lợi, khôn thành dại. Ðã có đồng tiền dở cũng hay. Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi. Hẳn hoi không hết một bàn tay. Suy ra cho kỹ chi hơn...

thoát vòng danh lợi
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Chen chúc lợi danh đà chán ngắt. Cúc tùng phong nguyệt mới vui sao. Đám phồn hoa trót bước chân vào. Sực nghĩ lại giật mình bao xiết kể. Quá giả vãng nhi bất thuyết, (1). Cái hình hài làm thiệt cái thân chi. Cuộc đời thử...

thú điền viên
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Mãi thế rồi ta sẽ tính đây. Ðiền viên thú nọ vẫn xưa nay. Giang hồ bạn lứa câu tan hợp. Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say. Tòa đá Khương công* đôi khóm trúc. Áo xuân Nghiêm tử ** một vai cầy. Thái bình vũ trụ càng thong...

thú ðiền viên
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Mãi thế rồi ta sẽ tính đây. Ðiền viên thú nọ vẫn xưa nay. Giang hồ bạn lứa câu tan hợp. Tùng cúc anh em cuộc tỉnh say. Tòa đá Khương công* đôi khóm trúc. Áo xuân Nghiêm tử ** một vai cầy. Thái bình vũ trụ càng thong...

thú tiêu dao
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Chẳng lợi danh chi lại hóa hay. Chẳng ai phiền lụy chẳng ai rầy. Ngoài vòng cương tỏa chân cao thấp. Trong thú yên hà mặt tỉnh say. Liếc mắt coi chơi người lớn bé. Vểnh râu bàn những chuyện xưa nay. Của trờì trăng gió kho vô...

tự thuật
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Hai mươi năm lẻ những mơ màng. Cuộc thế xem qua đã chán chường. Lúc đạt chẳng qua nhờ vận mệnh. Khi cùng chớ có cậy văn chương. Theo thời cũng rắp tìm nghề khác. Bẩm tính đã quen giữ nết ương. Thời thế, rủi thay, thời cũng...

tương tư
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Tương tư không biết cái làm sao, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào ? Lúc đứng, khi ngồi, khi nói chuyện, lúc say, lúc tỉnh, lúc chiêm bao. Trăng soi trước mặt ngờ chân bước, gió thổi bên tai ngỡ miệng chào. Một nước một non...

vịnh cảnh nghèo
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Chẳng phải rằng ngây chẳng phải đần. Bởi vì nhà khó hóa bần thần. Mấy đời thầy kiện mà thua mẹo, nghĩ phận thằng nghèo phải biết than. Số khá bĩ rồi thời lại thái. Cơ thường đông hết hẳn sang xuân. Trời đâu riêng khó cho...

vinh hàn tín
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

So tam kiệt, ai bằng Hàn Tín ? Một tay thu muôn dặm nước non, những ngờ rằng khoán thiết, thư son, thái sơn như lệ, Hoàng hà như đái. Hạp tảo Ngũ hồ song Phạm Lãi, khước lưu tam kiệt độc Trương Lương. Đau đớn thay điểu...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm