Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Công Trứ
Tác phẩm: Tổng số có 35 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
bỡn nhân tình
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Tao ở nhà tao, tao nhớ mi, Nhớ mi nên phải bước chân đi. Không đi mi nói rằng không đến, Đến thì mi nói đến làm chi. Làm chi ta đã làm chi được, Làm được ta làm đã lắm khi

cách ở đời
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Ăn ở sao cho trải sự đời. Vừa lòng cũng khó há rằng chơi. Nghe như chọc ruột, tai làm điếc. Giận đã căm gan, miệng mỉm cười. Bởi số chạy đâu cho khỏi số. Lụy người nên mới phải chiều người. Mặc ai chớ để điều ân oán. Chung...

cầm kỳ thi tửu
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Đường ăn chơi mỗi vẻ mỗi hay, đàn năm cung réo rắt tính tình dây, cờ đôi nước rập rình xe ngựa đó. Thơ một túi phẩm đề câu nguyệt lộ, (1). Rượu ba chung tiêu sái cuộc yên hà. (2). Thú xuất trần, tiên vẩn là ta, sánh...

cây thông
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Ngồi buồn mà trách ông xanh, Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Kiếp sau xin chớ làm người, Làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Giữa trời, vách đá cheo leo Ai mà chịu rét thời trèo với thông

chí làm trai
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc. Nợ tang bồng (1) vay trả, trả vay. Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây, cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. (2). Đã chắc rằng...

chí nam nhi
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Thông minh nhất nam tử. Yêu vi thiên hạ kỳ (1). Trót sinh ra thì phải có chi chi, chẳng lẽ tiêu lưng ba vạn sáu. Đố kĩ sá chi con tạo, nợ tang bồng quyết trả cho xong. Đã xông pha bút trận, thì gắng gỏi kiếm cung, cho...

chữ nhàn
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Thị tại môn tiền: náo. Nguyệt lai môn hạ: nhàn. (1). So lao tâm lao lực cũng một đàn, người trần thế muốn nhàn sao được ? Nên phải giữ lấy nhàn làm trước, dẩu trời cho có tiếc cũng xin nài. Cuộc nhân sinh chừng bảy...

chữ tình
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Chữ tình là chữ chi chi, dẩu chi chi cũng chi chi với tình. Sầu ai lấp cả vòm trời, biết chăng chăng biết hỡi người tình chung ? Nói:. Đa tình là dở, đã mắc vào đố gỡ cho ra ! Khéo quấy người một cái tinh...

con đường làm quan
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Tuổi tác tuy rằng chửa mấy mươi. Ðổi thay mắt đã thấy ba đời. Ra trường danh lợi, vinh liền nhục. Vào cuộc trần ai, khóc trước cười. Chuyện cũ trải qua đã chán mắt. Việc sau nghĩ lại chẳng thừa hơi. Ðã hay đường cái thời ra...

đi thi tự vịnh
Tác giả: Nguyễn Công Trứ

Đi không há lẽ trở về không ? Cái nợ cầm thư phải trả xong. Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt. Dở đem thân thế hẹn tang bồng. Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông. Trong cuộc trần ai, ai dễ...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm