Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tác phẩm: Tổng số có 14 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cảnh nhàn...
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Một mai, một cuốc, một cần câu. Thơ thẩn dầu ai vui thú nào. Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn, người đến chỗ lao xao. Thu ăn măng trúc, đông ăn giá. Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao. Rượu đến gốc cây, ta sẽ nhắp. Nhìn xem...

chớ cậy rằng hơn
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Làm người hay một, hóa hay hai. Chớ cậy rằng khôn, chớ cậy tài. Trực tiết cho bền bằng sắt đá. Ði đường ngẫm hết chốn chông gai. Ở thế khá yêu là của khá. Ra đường ai dễ kém gì ai. Miệng đời tựa mật mùi càng ngọt. Ðạo thánh...

có phúc có phần
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trời sinh, trời ắt đã dành phần. Tu hãy cho hiền, dạ có nhân. Khó chớ oán thân, thân mới nhẹ. Giàu mà yêu chúng, chúng càng gần. Bạo hung chỉn đã gươm mài đá. Phúc đức rành hay cỏ đượm xuân. Chớ có hại nhân mà ích kỷ. Giấu...

của nặng hơn người
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ðời nay nhân nghĩa tựa vàng mười. Có của thì hơn hết mọi lời. Trước đến tay không, nào thiết hỏi. Sau vào gánh nặng, lại vui cười. Anh anh, chú chú, mừng hơn hớn. Rượu rượu, chè chè, thế tả tơi. Người của, lấy cân ta thử...

dĩ hòa vi quý
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ở thế đừng tranh tiếng trượng phu. Làm chi cho có sự đôi co. Ðấy cậy đấy khôn, đây chẳng nhịn. Ðây rằng đây phải, đấy không thua. Duật nọ hãy còn đua với bạng. Lươn kia hầu dễ kém chi cò. Chữ rằng: Nhân dĩ hòa vi quý. Vô sự...

khuyên nhủ người đời
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chớ chê người ngắn cậy ta dài. Hơn kém dù ai cũng mặc ai. Vị nọ có bùi, không có ngọt. Mùi kia chầy thắm, lại chầy phai. Ðã hay phận định, đành yên phận. Dẫu có tài hay, chớ cậy tài. Quân tử ngẫm xem nơi xuất xử. Ắt là khôn...

lòng vô sự
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trải nguy nan đã mấy phen. Thân nhàn phúc lại được về nhàn. Niềm xưa trung ái thề chẳng phụ. Cảnh cũ điền viên thú đã quen. Ba quyển đồ thư, thu nặng túi. Một thuyền phong nguyệt, chở đầy then. Trời cũng biết nơi lành...

mặc chê khen
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thị phi chẳng quản, mặc chê khen. Ngu dại chan chan, tính đã quen. Cảnh cũ điền viên, tìm chốn cũ. Khách nhàn sơn dã, dưỡng thân quèn. Nhà thông, đường trúc*, lòng hằng mến. Cửa mận tường đào **, bước ngại chen. Thế sự tuần...

mùa thu đi chơi thuyền
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nước xuôi nước ngược, sóng dâng triều. Thuyền khách chơi thu, nọ phải dìu. Chèo vượt bóng trăng, nhân lúc hứng. Buồm giong ngọn gió mặc cơn siêu. Phơ phơ đầu bạc ông câu cá. Leo lẻo dòng xanh con mắt mèo. Le vịt cùng ta như...

nhân tình thế thái
Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm

4. Thấy dặm thanh vân bước ngại chen. Được nhàn ta sá dưỡng thân nhàn. Ba gian am quán lòng hằng mến. Đôi chốn sơn hà mặt đã quen. Thanh vắng thú quê giàu bao nả. Dữ lành miệng thế mặc chê khen. Mai kia chửa dễ thu nên...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm