Poem logo
Poem logo
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu
Tác phẩm: Tổng số có 5 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
chạy giặc
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

Tan chợ vừa nghe tiếng súng Tây. Một bàn cờ thế phút sa tay. Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy. Mất ổ bầy chim dáo dác bay. Bến Nghé của tiền tan bọt nước. Ðồng Nai tranh ngói nhuộm mầu mây. Hỏi trang dẹp loạn này đâu vắng? Nỡ để...

ngóng gió đông
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

Hoa cỏ bùi ngùi ngóng gió đông. Chúa xuân đâu hỡi có hay không? Mây giăng ải Bắc trông tin nhạn. Ngày xế non Nam bặt tiếng hồng. Bờ cõi xưa đà chia đất khác. Nắng sương nay há đội trời chung. Chừng nào thánh đế ân soi...

thà đui
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

Thà đui mà giữ đạo nhà. Còn hơn có mắt ông cha không thờ. Dầu đui mà khỏi danh nhơ. Còn hơn có mắt ăn dơ tanh rình. Dầu đui mà đặng trọn mình. Còn hơn có mắt đổi hình tóc râu. Sang chi theo thói tha cầu. Dọc ngang chẳng đoái...

từ biệt cố nhân
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

(1822-1888). Vì câu danh nghĩa phải đi ra, day mũi thuyền nan dạ xót xa, người dễ muốn chi nương đất khách, trời đà khiến vậy mến vua ta . Một phương thà tránh đường gai gốc, trăm tuổi cho tròn phận tóc dạ. Chén rượu...

văn tế nghĩa sĩ cần giuộc
Tác giả: Nguyễn Đình Chiểu

Hỡi ơi ! Súng giặc đất rền, lòng dân trời tỏ. Mười năm công vỡ ruộng, xưa ắt còn danh nổi như phao, một trận nghĩa đánh Tây, thân tuy mất tiếng vang như mõ. Nhớ linh xưa. Côi cút làm ăn, riêng lo nghèo khổ,...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm