Poem logo
Poem logo

từ biệt cố nhân

(1822-1888)

Vì câu danh nghĩa phải đi ra,
Day mũi thuyền nan dạ xót xa,
Người dễ muốn chi nương đất khách,
Trời đà khiến vậy mến vua ta .
Một phương thà tránh đường gai gốc,
Trăm tuổi cho tròn phận tóc dạ
Chén rượu ấm lòng xin cạn chén, (1)
Nhớ nhau ngày khác biết sao mà.

(1)Có bản chép: Chén rượu đỏ lòng xin cạn chén.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm