Poem logo
Poem logo
Tác giả: Ca Dao
Tác phẩm: Tổng số có 30 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
ca dao [m] mười thương
Tác giả: Ca Dao

Một thương tóc bỏ đuôi gà. Hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Ba thương má lúm đồng tiền, bốn thương răng nhánh hạt huyền kém thua. Năm thương cổ yếm đeo bùa, sáu thương nón thượng quai tua dịu dàng. Bảy thương nết ở...

ca dao [n]
Tác giả: Ca Dao

Nam Hà đi dễ khó về. Trai đi có vợ, gái về có con. Nam mô Bồ Tát. Chẻ lạt đứt tay. Đi cày trâu húc. Đi súc phải cọc. Đi học thày đánh. Đi gánh đau vai. Nằm dài nhịn đói. Nàng dâu khôn lanh, nấu canh cho ngọt. Canh sôi...

ca dao [o]
Tác giả: Ca Dao

Ôi, ba bảy lá gan, lá tươi lá héo. Ruột chín chiều, chiều nở chiều teo. Ông chết, thì thiệt thân ông. Bà tôi sắp sửa lấy chồng nay mai. Bà chết, thì thiệt thân bà. Ông tôi sắp sửa lấy ba nàng hầu. Ốc tưởng rằng ốc...

ca dao [p]
Tác giả: Ca Dao

Phải duyên phải kiếp thì theo. Cám còn ăn được, nữa bèo như anh. Phấn son tô điểm sơn hà. Làm cho rỡ mặt đàn bà nước Nam. Phong lưu là cạm ở đời. Hồng nhan là bẫy những người tài hoa. Phượng hoàng đậu nhánh vông...

ca dao [q]
Tác giả: Ca Dao

Qua cầu ngả nón trông cầu, cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu. Qua đình ngả nón trông đình, đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu. Quan văn mất một đồng tiền. Xem bằng quan võ mất quyền quận công. Quả cau nho...

ca dao [r]
Tác giả: Ca Dao

Ra đi là sự đã liều. Nắng mai phố lạ, mưa chiều thôn xưa. Ra đi ngó trước ngó sau. Ngó nhà thấy cột, ngó nhau thấy buồng. Ra đường bà nọ bà kia. Về nhà không khỏi cái nia cái sàng. Ra đường võng lộng nghêng ngang. Về nhà...

ca dao [s]
Tác giả: Ca Dao

Sa chân bước xuống ruộng dưa. Dẫu ngay cho chết cũng ngờ người gian. Sáng qua đi chợ cầu đông. Xem một quẻ bói lộn chồng được chăng? Thầy bói gieo quẻ nói rằng:. "lộn thì lộn được nhưng năng phải đòn". Mồ cha có đứa sợ...

ca dao [t]
Tác giả: Ca Dao

Thấy cô yếm thắm răng đen. Nam mô di phật những quên mất chùa. Ai mua tiêu cảnh thì mua. Thanh la não bạt thầy chùa bán cho. Hộ pháp thì một quan ba. Long thần chín rưỡi, thích ca ba tiền. Còn hai mụ thiện hai bên. Ai mua...

ca dao [u]
Tác giả: Ca Dao

Uốn tre uốn thuở còn măng. Dạy vợ dạy thuở băn khoăn mới về. Ước gì anh hoá ra hoa. Để em nâng lấy rồi mà cài khăn. Ước gì anh hoá ra chăn. Để cho em đắp em lăn cùng giường. Ước gì anh hoá ra gương. Để cho em cứ vấn...

ca dao [v]
Tác giả: Ca Dao

Vạn Niên(1) là Vạn Niên nào. Thành xây xương lính, hào đào máu dân. Văn thi phú lục chẳng hay. Trở về làng cũ, học cày cho xong. Ngày ngày vác cuốc thăm đồng. Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên. Hết mạ ta lại quảy...

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm