Poem logo
Poem logo
Tác giả: Phan Văn Trị
Tác phẩm: Tổng số có 6 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
cá thia thia
Tác giả: Phan Văn Trị

Đồng loại sao ngươi chẳng ngỡ ngàng, hay là một lứa phải nung gan? Trương vi so đọ vài gang nước, đâu miệng hơn thua nửa tấc nhang. Rán súc giây lâu đà tróc vảy, nín hơi trót buổi lại phùng mang. Ra tài cửa Võ chưa nên...

câu cá
Tác giả: Phan Văn Trị

Ngươi hỡi Nghiêm Lăng có biết chăng? Lòng ta ý gã đố ai bằng? Nửa cần thú vị trời trời nước, một sợi kinh luân gió gió trăng. Thao lược đã đành ngàn dặm bủa, giang sơn tóm rốc một tay phăn. Xưa nay cũng một lòng sông...

con cào cào
Tác giả: Phan Văn Trị

Chẳng biết cơ trời khéo khiến sao, trải qua mấy xứ cũng cào cào. Hình như châu chấu, vàng pha xám, miệng tợ chuồn chuồn, thấp lại cao. Hại lúa bởi ngươi nên cắc cớ, nhọc lòng cho kẻ đuổi lao xao. Lời ngây dám hỏi quan...

con rận
Tác giả: Phan Văn Trị

Mặt mũi mần ri, cũng có râu, cả đời chẳng biết dụng vào đâu? Xôn xao trên mão chưa ra mặt, lục đục trong chăn cứ dục đầu. Khuấy ngứa gầy dân chi khác rệp, ra công báo nước chẳng bằng trâu. Khéo sanh trong thế chi cho...

thơ con mèo
Tác giả: Phan Văn Trị

Mấy từng đài các sải chơn leo, nhảy lẹ chi cho bẳng giống mèo. Chợt ngảnh mặt hùm nhìn trực thị, chi cho lũ chuột dám vang reo. Lung lăng sẵn có nhiều nanh vút, vằn vện đành không chút bụi meo. Trăm tuổi hồn dầu về...

tự thuật
Tác giả: Phan Văn Trị

(bài họa Tự Thuật của Tôn Thọ Tường). Hơn thua chưa quyết đó cùng đây, chẵng đã nên ta phải thế này. Bến Nghé quản bao cơn lửa cháy, cồn Rồng dầu mặc bụi tro bay. Nuôi muông giết thỏ còn chờ thuở, bửa lưới săn nai...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm