Poem logo
Poem logo

ai cũng có một lần...

Tác giả: VÕ QUANG HÂN
Ai cũng có một lần phải chết
Chết đi rồi có hết được đâu
Sống đời phải biết trước sau
Đến khi tử biệt sẽ mau về trời

Ai cũng có một lời từ biệt
Người cõi dương có biết kiếp âm
Sống đời còn mộng tham sân
Chết đi ai sẽ âm thầm tiễn đưa

Tâm bác ái sẽ ngừa điều dữ
Cõi dương trần vọng ngữ chi ai
Hồi hướng làm đúng bỏ sai
Xuống tầng địa ngục nát thây bội phần

Ai cũng có một lần nghe kể
Tinh linh âm như thể hồn ma
Giàu nghèo hiền dữ kinh qua
Bỏ mê tham đắm để mà thoát siêu

Kinh Nhân quả nhiều điều dạy bảo
Tâm khổ đau phiền não do ta
Si mê sắc dục tâm tà
Oan khiên nghiệp báo tránh xa suốt đời

Về âm phủ thân ngời tâm sáng
Hoa Từ bi đón bạn về Trời
Tạo nghiệp quả báo người ơi!
Sống sao đề khỏi miệng đời thị phi?

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 12 - 11 - 2015

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm