Poem logo
Poem logo

buồn duyên

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
𝕭𝖀Ồ𝕹 𝕯𝖀𝖄Ê𝕹

𝕰𝖒 𝖓𝖌ồ𝖎 𝖑ệ đổ 𝖒ắ𝖙 𝖇𝖚ồ𝖓 𝖉𝖚𝖞ê𝖓
𝕿𝖍ả 𝖓ỗ𝖎 đờ𝖎 𝖙𝖗𝖔𝖓𝖌 𝖇ế𝖓 𝖒ộ𝖓𝖌 𝖍𝖚𝖞ề𝖓
𝕾ớ𝖒 𝖓𝖌õ 𝖘ươ𝖓𝖌 𝖑ồ𝖓𝖌 𝖍𝖔𝖓𝖌 𝖒ả𝖓𝖍 𝖑ụ𝖆
Đê𝖒 đườ𝖓𝖌 𝖌𝖎ó 𝖑ộ𝖓𝖌 𝖘ưở𝖎 𝖙ì𝖓𝖍 𝖖𝖚𝖞ê𝖓
𝕹𝖌𝖍ì𝖓 𝖙𝖍𝖚 𝖇ó𝖓𝖌 𝖓𝖌𝖚𝖞ệ𝖙 𝖙à𝖓 𝖇ê𝖓 𝖈ử𝖆
𝖁ạ𝖓 𝖙𝖍𝖚ở 𝖍ồ𝖓 𝖍𝖔𝖆 𝖗ã 𝖉ướ𝖎 𝖖𝖚𝖞ề𝖓
𝖁ẫ𝖓 đó 𝖒â𝖞 𝖛ề 𝖖𝖚𝖆𝖓𝖍 𝖍ẻ𝖒 𝖑ặ𝖓𝖌
𝕹𝖌𝖍𝖊 đờ𝖎 𝖑ạ𝖓𝖍 𝖇ở𝖎 𝖈𝖍é𝖓 𝖘ầ𝖚 𝖓𝖌𝖚𝖞ê𝖓 ./.

𝕷𝕮𝕿 08/02/2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm