Poem logo
Poem logo
Tác giả: Trần Nhân Tông
Tác phẩm: Tổng số có 4 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
buổi sớm mùa xuân
Tác giả: Trần Nhân Tông

春曉. 睡起啟囪扉. 不知春已歸. 一雙白葫蝶. 拍拍趁花飛. . Xuân hiểu. Thụy khởi khải song phi. Bất tri xuân dĩ quy. Nhất song bạch hồ điệp. Phách phách sấn hoa phi. . Buổi sớm mùa xuân. (Bản dịch của Ngô Tất Tố). Ngủ dậy ngỏ song...

cảnh xuân
Tác giả: Trần Nhân Tông

Liễu rũ hoa hồng chim hót ca. Mây chiều in bóng trước hiên nhà. Khách vào, thế sự không cần hỏi. Chỉ tựa lan can ngắm cỏ hoa. Nguyên văn:. Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì. Hoạ đường thiền ảnh mộ vân phi. Khách lai...

cuối xuân
Tác giả: Trần Nhân Tông

Niên thiếu chưa từng hiểu sắc không. Xuân sang hoa sắc vướng tơ lòng. Diện mục xuân nay từng khám phá. Thiền tọa an nhiên ngắm rụng hồng. Nguyên Văn:. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không. Nhất xuân tâm sự bách hoa...

dạo chơi hành cung thiên trường
Tác giả: Trần Nhân Tông

行天長行宮. 景清幽物亦清幽. 十二仙州此一州. 百步生歌禽百舌. 千行奴僕橘千頭. 月無事照人無事. 水有秋含天有秋. 四海已清塵已靖. 今年遊勝昔年遊. . Hạnh Thiên Trường hành cung. . Cảnh thanh u vật diệc thanh u. Thập nhị tiên châu thử nhất châu. Bách bộ sinh ca, cầm bách thiệt, thiên hàng...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm