Poem logo
Poem logo

{tl} chiều cữu long giang !

Chiều Cữu Long , Hậu Giang, sông nước
Gió đò đưa sóng vổ sông quê
Chín nhánh sông , diệu dàn nước chảy.
Hậu Giang ơi ? vẩn đẹp ngàn đời.
Say tình, khoan thái, xuồng ba lá.
Đang chống chèo, lướt thước dưới sông
Chiều Hậu Giang, trăng mờ diệu dợi
Ở chiều tà, hương thoáng dòng sông.

(*)

Afternoon Cuu Long, Hau Giang, river water
Wind whipped the river
Nine branches of the river, marvelous flowing water.
Hey Hau Giang? Thousands of beautiful still life.
Love affair, tolerance, dinghy.
Rowing, surfing in the river
Afternoon Hậu Giang, moon dim magic
In the afternoon, the river is open.

Thursday, April 2/2020

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm