Poem logo
Poem logo
Tác giả: Afternoon Silhouette Long Giang !!
Tác phẩm: Tổng số có 1 tác phẩm.
Sắp xếp:
 
{tl} chiều cữu long giang !
Tác giả: Afternoon Silhouette Long Giang !!

Chiều Cữu Long , Hậu Giang, sông nước. Gió đò đưa sóng vổ sông quê. Chín nhánh sông , diệu dàn nước chảy. Hậu Giang ơi ? vẩn đẹp ngàn đời. Say tình, khoan thái, xuồng ba lá. Đang chống chèo, lướt thước dưới sông...TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm