Poem logo
Poem logo

nong dan minh khooi

Tac gia: Vu Viet Hung
NONG DAN MI`NH KHO? RO`I
Ruo?ng kho he´t nuo´c khong ca`y
Nong dan cho` che´t khong vay duo?c ro`i
Do´i an, kha´t nuo´c kha´p noi
Tre? con thie´u do´i choi voi tha´ng nga`y.

Me? cha nga?m da´ng nuo´t cay
AI la`m ra ca?nh the´ na`y na`o mong
Co´ cong ra su´c ga´nh go`ng
Vuo`n kho ruo?ng ca?n khong xong nu~a ro`i

The´ la` qua´ kho? cho toi
Qua´ nghe`o ma´t vie?c la?i ngo`i venh rau
Bie´t ai mo? lo´i ba´t ca`u
Cho dan bo´t kho? no´i cau an lo`ng

Co`n gi` dau nu~a ma` mong?
Da´t tro`i do`ng lo~a khong xong duo?c ro`i.
VH

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm