Poem logo
Poem logo

đi đâu

Đ I. Đ Â U.
C H O. T H I Ế P. T H E O. C Ù N G
“”””””””””””””””””””””””””””””
Chàng đi, thiếp nguyện sẽ theo cùng !
Dẫu cảnh nguy nga, cõi lạnh lùng !
Quá khứ huy hoàng thề sớt đủ !
Tương lai u ám nguyện chia chung !
Lìa nơi sang cả cao vời vợi !
Đến chốn thâm u tối mịt mùng !
Tay nắm bàn tay vương vấn xích !
Ta dìu nhau hưởng phúc lao lung !!!
Đồ lô
Phamanhoa
“””””””””””
Y ĐỀ.
Bộ trưởng đi đâu,Thứ sẽ cùng.
Mặc người kệ họ , sợ lao lung.
Chàng đà nhất trí không ăn lẽ.
Thiếp đã một lòng phải sống chung.
Dẫu biết, phúc Trời ban xiềng xích
Chả sao, ơn Chúa thả gông cùm.
Trước kia, mỉnh cố lo chi đậm.
Chắc sẽ đâu ai dám lạnh lùng.
VH,

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm