Poem logo
Poem logo

chùa cổ linh phong

Đầu muà hè năm Quý Dậu (năm 1933) cùng các ông Nại Viên Ưng Nghệ, Lan Đình Ưng Bộ, Thúc Đồng Ưng Loại, Thanh Chi Ưng Thông theo quan Án Sát tỉnh Bình Định là Thiếp Thiết, quan huyện Phù Cát là Thái Văn Chánh đến thăm chùa cổ Linh Phong.

Linh Phong chùa cổ cạnh Bàn thành
Cùng bạn lên chơi bước bước nhanh
Họa có mây trời hình lớp lớp
Sóng yên suối nước tiếng thanh thanh
Long sàng vương đế hồn mơ tỉnh
Thạch thất phật bà tiếng nổi danh
May mắn đời này tu có được
Chủ chùa mời đón quá thân tình


Quý Dậu thủ hạ giai Nại Viên Ưng Nghệ Lan Đình Ưng Bộ Thúc Đồng Ưng Loại Thanh Chi Ưng Thông tùng Bình Định tỉnh Án Sát sứ Thiếp Thiết Phù Cát huyện doãn Thái Văn Chánh phóng Linh Phong cổ tự (Lộc minh đình thi thảo tập 2 bài số 94).

Linh Phong cổ xát cận Bàn thành
Huề hữu đăng lâm bộ bộ khinh
Hữu hoạ sơn vân phù phiến phiến
Vô ba sơn tuyền lạc thanh thanh
Ngự sàng hoán tỉnh quân vương mộng

Thạch thất thường lưu đại sĩ danh
Hà hạnh thử sinh tu đắc đáo
Tương yêu địa chủ thái đa tình

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm