Poem logo
Poem logo

ngày xuân nhớ bạn cũ ở sông gianh - án sát quảng bình

Ngày xuân nhớ bạn cũ ở sông Gianh - Án Sát Quảng Bình

Đếm tàn hoa rụng chạnh sầu
Lặng nghe chim gọi đợi cầu tri âm
Mây ngàn rượu ngóng thơ ngâm
Trông sao đêm trọ âm thầm nhớ ai
Vị thành khúc vẳng bên tai
Nhớ người Kế Bắc cành mai gợi tình
Nhớ anh vào mộng tìm quanh
Sông Gianh thuyền dạo lên thành Hải trông

Chú thích : Mây ngàn, thơ Đỗ Phủ Xuân nhật hoài Lý Bạch, có hai câu " Vị Bắc xuân thiên thụ, Giang Đông nhật mộ vân " ; Trần trọng Kim dịch Ngày xuân nhớ Lý Bạch : " Cây xuân Vị Bắc xanh rờn, Giang Đông chiều tối mây ngàn thênh thênh ". (Nhìn phong cảnh nên thơ ở Vị Bắc mà nhớ người ở Giang Đông).

" Vị Thành ", " Dương Quan " hay " Tam Điệp " thường được thi ông lấy ý từ bài Vị Thành Khúc thơ Vương Duy để diễn tả tình cảnh chia ly bịn rịn, ngậm ngùi với bạn bè.


Xuân nhật hữu hoài Linh Giang cựu hữu - Án Sát Quảng Bình (Lộc Minh đình thi thảo tập 1 bài số 66).

Tế sổ lạc hoa sầu vị phá
Tĩnh thinh đề điểu tín tương lai
Ngâm bôi hữu khách hoài vân thụ
Lữ dạ hà nhân khán đẩu đài
Kỷ khúc Vị Thành tân sắc liễu
Nhất chi Kế bắc cựu tình mai
Tư quân nhiễu mộng tầm quân xứ
Chu phiếm Linh Giang thượng Hải đài

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm