Poem logo
Poem logo

mây khói nhuộm chiều

Tác giả: Lê Cảnh Tiến
MÂY KHÓI NHUỘM CHIỀU
(Thuận nghịch độc)

Thuận :

Mây khói nhuộm chiều gió lả lơi
Vắng xa buồn biển sóng cao lời
Gầy suơng phố gợn hồn xuân úa
Lạnh bến đêm tàn rượu chén vơi
Vây cánh mộng sầu chân gót rã
Lá hoa hồn đọng dấu trăng rời
Lầy trơn lối cũ người thăm đến
Đây đó dặm ngàn núi thẳm khơi...

Nghịch :

Khơi thẳm núi ngàn dặm đó đây
Đến thăm người cũ lối trơn lầy
Rời trăng dấu đọng hồn hoa lá
Rã gót chân sầu mộng cánh vây
Vơi chén rượu tàn mưa bến lạnh
Úa xuân hồn gợn phố suơng gầy
Lời cao sóng biển buồn xa vắng
Lơi lả gió chiều nhuộm khói mây ./.

Lê Cảnh Tiến 16/02/2021

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm